Logoped


Úvod

     Vítám Vás na stránkách mojí soukromé logopedické ambulance, založené v roce 1993. Při reedukaci volím individuální přístup ke všem pacientům a snažím se vytvářet prostředí založené na důvěře a vzájemné spolupráci. V rámci své praxe sleduji moderní trendy, které se snažím uplatňovat i ve své praxi.

     Ambulance se nachází v Léčebném centru na ulici Kochova č.1227/ 2 v Havířově - část Šumbark. Ordinace je umístěna v 1 patře budovy, kde je bezbariérový přístup. V areálu centra je návaznost dalších odborných ambulancí (psychiatr, ORL, kožní, dětský a obvodní lékař, lékárna,...)
Máme možnost vysoce individuálního přístupu.
Preferuji objednací systém, který má za cíl šetřit naším pacientům čas. Informace na tel: 596884236.
 

Vybavení, poskytované služby

Využíváme speciální výukové programy na PC pro postižené pacienty. Rotavibrátor (vyvození hlásky "r"), soupravu artikulačních sond, AVS přístroj.


Logopedická ambulance je zaměřená na:


Vady řeči

 • opožděný vývoj řeči
 • dyslalie (vada výslovnosti)
 • dysfázie
 • balbuties (zadrhávání)
 • tumultus sermonis (breptání)
 • afázie a dysartrie
 • kombinované vady (lehká mozková dysfunkce, dětská mozková obrna, ADHD, epilepsie, mentální retardace)
 • palatolalie a dětská huhňavost
 • autismus (PAS - Aspergův syndrom, Rettův syndrom, Dezintegrační poruchy,...)

Vady sluchu:

 • nedoslýchavost a jiné vady sluchu (kochleámí implantáty,..)

Vady hlasu:

 • mutismus
 • dětská dysfonie
 • ezofageální hlas-vyvození a náprava
 • hlasová pedagogika (odborné vzdělání hlas.specialisty)

Pedagogicko-psychologické poradenství (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)

 

 
  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz