Sonografie

48915419983_10216c4dc4_b.jpgSonografie, známá také jako ultrazvukové vyšetření nebo ultrasonografie, je diagnostický zobrazovací postup používaný v medicíně k vizualizaci vnitřních struktur těla pomocí ultrazvuku. Ultrazvuk je zvuková vlna s frekvencí nad horní hranicí sluchu lidí, což znamená, že není slyšitelný lidským uchem.

Princip sonografie spočívá v tom, že ultrazvukové vlny jsou vysílány do těla pomocí speciálního zařízení nazývaného ultrazvukový transducer (sonda). Tyto vlny se odrážejí od různých tkání a orgánů v těle a jsou zachycovány transducerem, který je schopen tyto odrazy přeložit do obrazu na monitoru. Tento obraz umožňuje lékařům vizualizovat struktury, jako jsou orgány, krevní cévy, svaly, kosti a další, a hodnotit jejich stav a funkci.

Sonografie je bezpečný a neinvazivní diagnostický nástroj, který je často používán k monitorování těhotenství a vyšetřování plodu, diagnostice chorob a poranění, vyhodnocování orgánů břišní dutiny, kardiovaskulárního systému a mnoha dalších oblastí. Je oblíbená také pro svoji schopnost poskytovat reálný časový obraz, což umožňuje lékařům sledovat pohyb orgánů a průtok krve.

 

 

 

 
  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz